56793339651015718.jpg

1540349591463780.jpg

640.webp.jpg
Chictopia 工作室:


联系电话:010-59000617

 

官方网店:

官方淘宝店:CHICTOPIA刘清扬独立设计师品牌

官方天猫店:CHICTOPIA旗舰店

 


专卖店:


北京老佛爷店:西城区西单北大街 110 号 北京老佛爷百货 4 楼 4-47商铺

电话:010 - 83576124


北京朝阳大悦城店:北京朝阳大悦城2层 2F-08B店铺

电话:010 - 85528577


深圳店:罗湖区宝安南路1881号万象城三层393号店铺

电话:0755 - 82669605买手店:

 北京 Lane Crawford

上海 Lane Crawford

香港 Lane Crawford

成都 Lane Crawford

 

成都肆合设计师品牌店

南京 ROUND ROUND

长沙 GALATEA WAN

重庆温室设计师买手店

武汉时间玫瑰

广州一尚门